zaleta

asset, merit, virtue

Znam swoje wady i zalety.
I know my strengths and weaknesses.
aɪ nəʊ maɪ strεŋθs ænd ˈwiːknɪsɪz
Jego największą zaletą jest pilność.
His main asset is diligence., His best quality is diligence.
hɪz meɪn ˈæsεt ɪz ˈdɪlɪdʒənsˌ hɪz bεst ˈkwɒlɪtɪ ɪz ˈdɪlɪdʒəns
Jakie są zalety tego rozwiązania?
What are the advantages of this solution?
wɒt ɑː ðiː ədˈvɑːntɪdʒɪz əv ðɪs səˈluːʃən?
Zaletą jest to, że...
The advantage is that...
ðiː ədˈvɑːntɪdʒ ɪz ðæt