podobać się

komuś appeal, be attractive to sb

Nie podoba mi się to.
I don't like it.
aɪ dəʊnt laɪk ɪt
To mi się podoba!
That's the way I like it., Well you'd better!
ðæts ðə weɪ aɪ laɪk ɪtˌ wεl juːd ˈbεtə!
Który ci się najbardziej podoba?
Which one do you like best/most?
wɪtʃ wʌn dʊ juː laɪk bεst/məʊst?
Czy ci się to podoba, czy nie...
Whether you like it or not...
ˈwεðə juː laɪk ɪt ɔː nɒt
Nie podobało mu się to zbytnio.
He didn't like it very much., It didn't appeal to him very much.
hɪ ˈdɪdnt laɪk ɪt ˈvεrɪ mʌtʃˌ ɪt ˈdɪdnt əˈpiːl tə hɪm ˈvεrɪ mʌtʃ
Co ci się w tym nie podoba?
What don't you like about it?, What's wrong with it?
wɒt dəʊnt juː laɪk əˈbaʊt ɪt?ˌ wɒts rɒŋ wɪθ ɪt?
W sumie całkiem mi się to podoba.
I quite like it.
aɪ kwaɪt laɪk ɪt
Zrób, jak ci się podoba.
Do as you like/please.
dʊ əz juː laɪk/pliːz