sprzęt

equipment, gear

sprzęt sportowy
sports equipment
spɔːts ɪˈkwɪpmənt
sprzęt wędkarski
fishing tackle
ˈfɪʃɪŋ ˈtækl
sprzęty domowe
household appliances
ˈhaʊsˌhəʊld əˈplaɪənsɪz