zachowywać się

behave, act, conduct/bear osf

Zachowuje się dobrze/źle.
He behaves well/badly.
hɪ bɪˈheɪvz wεl/ˈbædlɪ
Zachowywał się podejrzanie.
He acted suspiciously.
hɪ æktɪd səˈspɪʃəslɪ
Zachowuje się, jakby był u siebie.
He acts as if he owned the place.
hɪ ækts əz ɪf hɪ ˈəʊnd ðə pleɪs
Zachowuj się (grzecznie)!
Behave yourself!
bɪˈheɪv jɔːˈsεlf!