obawa

fear, concern

Nie ma powodu do obaw.
There is no reason to worry.
ðεə ɪz nəʊ ˈriːzn tə ˈwʌrɪ
Nasze obawy się potwierdziły.
Our fears were realized.
aʊə fɪəz wɜː ˈrɪəˌlaɪzd
Bez obaw!
(Have) no fear!, Don't worry!
(hæv) nəʊ fɪə!ˌ dəʊnt ˈwʌrɪ!
Zaczął mieć obawy co do...
He got worried about...
hɪ gɒt ˈwʌrɪd əˈbaʊt
Z obawy, że...
Fearing that..., For fear that...
fɪərɪŋ ðætˌ fə fɪə ðæt