wątpliwość

doubt, misgiving

To nie ulega żadnej wątpliwości.
(There is) no doubt about that.
(ðεə ɪz) nəʊ daʊt əˈbaʊt ðæt
On jest pewny, natomiast ja mam wątpliwości.
He's sure while I have certain doubts.
hiːz ʃʊə waɪl aɪ hæv ˈsɜːtn daʊts
To budzi wątpliwości.
It raises some doubts.
ɪt reɪzɪz sʌm daʊts
Mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o...
I have some misgivings about...
aɪ hæv sʌm mɪsˈgɪvɪŋz əˈbaʊt
ponad wszelką wątpliwość
beyond all doubt
bɪˈjɒnd ɔːl daʊt