pić

drink

Chce mi się pić.
I'm thirsty.
aɪm ˈθɜːstɪ
Czego się pan(i) napije?
What would you like to drink?
wɒt wʊd juː laɪk tə drɪŋk?
Czego się napijesz?
What will you have to drink?
wɒt wɪl juː hæv tə drɪŋk?
Coś do picia?
Anything to drink?
ˈεnɪˌθɪŋ tə drɪŋk?
Pija pan(i) piwo?
Do you drink beer?
dʊ juː drɪŋk bɪə?
Nie piję.
I don't drink.
aɪ dəʊnt drɪŋk
Nie można pić alkoholu na czczo.
Don't drink on an empty stomach.
dəʊnt drɪŋk ɒn ən ˈεmptɪ ˈstʌmək
Pijcie z umiarem.
Drink (alcohol) in moderation.
drɪŋk (ˈælkəˌhɒl) ɪnˌmɒdəˈreɪʃən
Nie jedz i nie pij za dużo.
Don't overeat or overdrink.
dəʊntˌəʊvərˈiːt ɔːˌəʊvəˈdrɪŋk
wypić coś duszkiem
knock sth back, chug sth
nɒk bækˌ tʃʌg