dojść

gdzieś reach sth, come, arrive swh

Na piechotę tam nie dojdziesz.
You won't get there on foot.
juː wəʊnt gεt ðεə ɒn fʊt
Czy dojdę tędy na dworzec?
Is this the right way to the station?
ɪz ðɪs ðə raɪt weɪ tə ðə ˈsteɪʃən?
Jak do tego doszło?
How did it happen?, How did it come about?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?ˌ haʊ dɪd ɪt kʌm əˈbaʊt?
Jak do tego doszedłeś?
How did you come to/by it?
haʊ dɪd juː kʌm tə/baɪ ɪt?
W ten sposób do niczego nie dojdziemy.
We are getting nowhere like this.
wiː ɑː gεtɪŋ ˈnəʊˌwεə laɪk ðɪs
Chcę do czegoś dojść. (w życiu)
I want to make it big., I want to make it in the world.
aɪ wɒnt tə meɪk ɪt bɪgˌ aɪ wɒnt tə meɪk ɪt ɪn ðə wɜːld
Doszliśmy do wniosku, że...
We came to the conclusion that...
wiː keɪm tə ðə kənˈkluːʒən ðæt
Doszło do tego, że...
Things went/got so far that...
θɪŋz wεnt/gɒt səʊ fɑː ðæt