płacić

komuś za coś pay sb for sth

Ile płacę?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Płaci pan(i) gotówką czy kartą?
Cash or credit/plastic?
kæʃ ɔː ˈkrεdɪt/ˈplæstɪk?
Dobrze płacą?
Do they pay well?
dʊ ðeɪ peɪ wεl?
Każdy płaci za siebie.
We go Dutch.
wiː gəʊ dʌtʃ
Płaci za swoją naiwność.
He pays for his trustfulness.
hɪ peɪz fə hɪz ˈtrʌstfəlnɪs
Trzeba płacić za własne błędy.
You have to pay for your mistakes.
juː hæv tə peɪ fə jɔː mɪˈsteɪks
Kto płaci, tego muzyka.
He who pays the piper calls the tune.
hɪ huː peɪz ðə ˈpaɪpə kɔːlz ðə tjuːn