święty

holy, saint

Nie ma dla niego żadnej świętości.
Nothing is sacred to him., He holds nothing sacred.
ˈnʌθɪŋ ɪz ˈseɪkrɪd tə hɪmˌ hɪ həʊlds ˈnʌθɪŋ ˈseɪkrɪd
Daj mi święty spokój!
Give me a break!
gɪv miː ə breɪk!
O święta naiwności!
Holy cow!, Holy smoke!
ˈhəʊlɪ kaʊ!ˌ ˈhəʊlɪ sməʊk!
zostać ogłoszonym świętym
be sanctified
biː ˈsæŋktɪˌfaɪd
uważać coś za święte
take sth as gospel (truth)
teɪk əz ˈgɒspl (truːθ)
na święty nigdy
when pigs fly
wεn pɪgz flaɪ