pięknie

beautifully, lovely

Wszystko to pięknie, ale...
That is all well and good but...
ðæt ɪz ɔːl wεl ænd gʊd bət
No to pięknie!
Well, that's great!
wεlˌ ðæts greɪt!
Pięknie wyglądasz.
You look beautiful/gorgeous.
juː lʊk ˈbjuːtɪfəl/ˈgɔːdʒəs
Pięknie go załatwiłeś, nie ma co!
You fixed him just right.
juː fɪkst hɪm dʒʌst raɪt
Pięknie! (z uznaniem)
Nice one!, Cool!
naɪs wʌn!ˌ kuːl!