wierzyć

komuś/czemuś believe sb/sth, (ufać) trust, have confidence in sb

Nie wierzę w żadne twoje słowo.
I don't believe you a single word.
aɪ dəʊnt bɪˈliːv juː ə ˈsɪŋgl wɜːd
Wierzę, że nam się uda.
I believe that we will succeed.
aɪ bɪˈliːv ðæt wiː wɪl səkˈsiːd
Mocno wierzyłem, że zdam ten egzamin.
I was hopeful of passing the exam.
aɪ wɒz ˈhəʊpfəl əv ˈpɑːsɪŋ ðiː ɪgˈzæm
Nie wierzy w Boga.
He doesn't believe in God.
hɪ ˈdʌznt bɪˈliːv ɪn gɒd
Wierzymy w zwycięstwo.
We hope for a victory.
wiː həʊp fɔː ə ˈvɪktərɪ
Wierzy w siebie.
He is self-confident.
hɪ ɪz sεlfˈkɒnfɪdənt
Nie uwierzę, póki nie zobaczę.
I won't believe it till I see it.
aɪ wəʊnt bɪˈliːv ɪt tɪl aɪ siː ɪt
W bajki wierzysz? (iron.)
Are you living in a fantasy world?, Get real!
ɑː juː ˈlɪvɪŋ ɪn ə ˈfæntəsɪ wɜːld?ˌ gεt ˈrɪəl!