urządzić

coś furnish, equip, fit out sth

Urządzili (sobie) mieszkanie.
They've furnished their flat.
ðeɪv ˈfɜːnɪʃt ðεə flæt
Urządziła mi awanturę.
She made a scene.
ʃɪ meɪd ə siːn
W piątek urządzamy przyjęcie.
We're having/throwing a party on Friday.
wɪə hævɪŋ/θrəʊɪŋ ə ˈpɑːtɪ ɒn ˈfraɪdeɪ
Już ja cię urządzę.
I'll fix you!, I'll sort you out!
aɪl fɪks juː!ˌ aɪl sɔːt juː aʊt!
Urządzę mu piekło!
I'll give him hell.
aɪl gɪv hɪm hεl