jako

as

Pracuję jako nauczycielka.
I work as a teacher.
aɪ wɜːk əz ə ˈtiːtʃə
Umie jako tako gotować.
She can cook after a fashion.
ʃɪ kən kʊk ˈɑːftə ə ˈfæʃən
Jak się masz? – Jako tako.
How are you? – Not so bad.
haʊ ɑː juː? - nɒt səʊ bæd
jako wyraz uznania...
in appreciation of...
ɪn əˌpriːʃɪˈeɪʃən əv
...jako taki
... as such
... əz sʌtʃ