skontaktować się

z kimś get in touch with sb, contact sb

Skontaktuję się z nim.
I'll get in touch with him., I'll contact him.
aɪl gεt ɪn tʌtʃ wɪθ hɪmˌ aɪl ˈkɒntækt hɪm
Skontaktowali się ze mną w sprawie współpracy.
They approached me about cooperation.
ðeɪ əˈprəʊtʃt miː əˈbaʊt kəʊˌɒpəˈreɪʃən
Jak możemy się z nim skontaktować?
How can we get in touch with him?
haʊ kən wiː gεt ɪn tʌtʃ wɪθ hɪm?
Proszę się skontaktować z moim prawnikiem.
Please contact my lawyer.
pliːz ˈkɒntækt maɪ ˈlɔːjə