opisać

describe

Jak byś to opisał?
How would you describe it?
haʊ wʊd juː dɪˈskraɪb ɪt?
Opiszę to państwu.
I'm going to describe it to you.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə dɪˈskraɪb ɪt tə juː
Proszę to opisać dokładniej.
Describe it in more detail.
dɪˈskraɪb ɪt ɪn mɔː ˈdiːteɪl
Tego się nie da opisać.
It defies description.
ɪt dɪˈfaɪz dɪˈskrɪpʃən