śpieszyć się

(be in a) hurry, rush

Śpiesz się powoli.
More haste less speed., Make haste slowly.
mɔː heɪst lεs spiːdˌ meɪk heɪst ˈsləʊlɪ
Śpieszyła się do domu.
She hurried home.
ʃɪ ˈhʌrɪd həʊm
Nie ma się co spieszyć.
Take your time., There's no hurry.
teɪk jɔː taɪmˌ ðεəz nəʊ ˈhʌrɪ
Gdzie się tak śpieszysz?
What's the hurry?
wɒts ðə ˈhʌrɪ?
Pośpiesz się, żebyś tego nie przegapił.
Hurry up so that you don't miss it.
ˈhʌrɪ ʌp səʊ ðæt juː dəʊnt mɪs ɪt