moc

power, might

To nie leży w mojej mocy.
It's not within my power.
ɪts nɒt wɪˈðɪn maɪ ˈpaʊə
Zrobię, co w mojej mocy.
I'll do everything in my power.
aɪl dʊ ˈεvrɪˌθɪŋ ɪn maɪ ˈpaʊə
Czy to leży w ludzkiej mocy?
Is it humanly possible?
ɪz ɪt ˈhjuːmənlɪ ˈpɒsɪbl?