który

which

Który z nich jest twój?
Which of them is yours?
wɪtʃ əv ðəm ɪz jɔːz?
Który chcesz?
Which one do you want?
wɪtʃ wʌn dʊ juː wɒnt?
Które piwo już pijesz?
How many beers have you had?
haʊ ˈmεnɪ bɪəz hæv juː hæd?
W którym roku?
In What/Which year?
ɪn wɒt/wɪtʃ jɪə?
W którym jest miesiącu?
How far along is she?
haʊ fɑː əˈlɒŋ ɪz ʃɪ?
Która jest godzina?
What time is it?, What's the time?
wɒt taɪm ɪz ɪt?ˌ wɒts ðə taɪm?
Od której godziny?
From what time?
frɒm wɒt taɪm?
Od którego roku życia?
From what age?
frɒm wɒt eɪdʒ?
O której zamykają sklepy?
What time do the shops close?
wɒt taɪm dʊ ðə ʃɒps kləʊs?
O której odjeżdża ten pociąg?
What time does the train leave?
wɒt taɪm dʌz ðə treɪn liːv?
Do której pracujesz?
What time do you finish (work)?
wɒt taɪm dʊ juː ˈfɪnɪʃ (wɜːk)?
O której odjeżdża twój autobus?
What time is your bus?
wɒt taɪm ɪz jɔː bʌs?
Z której ręki?
Pick a hand!
pɪk ə hænd!
Jak który. (różnie)
It differs., It depends.
ɪt ˈdɪfəzˌ ɪt dɪˈpεndz
To jest ta książka, którą chciałeś...
It's the book (that) you wanted...
ɪts ðə bʊk (ðæt) juː ˈwɒntɪd