wstrzymać

stop, halt, (odwlec) delay

Wstrzymali się od głosu.
They abstained from voting., They abstained in the vote.
ðeɪ əbˈsteɪnd frɒm vəʊtɪŋˌ ðeɪ əbˈsteɪnd ɪn ðə vəʊt
Wstrzymano ruch na dwie godziny.
They stopped the traffic for two hours.
ðeɪ stɒpt ðə ˈtræfɪk fə tuː aʊəz
Prace zostały wstrzymane.
Works were suspended.
wɜːks wɜː səˈspεndɪd
wstrzymanie ognia
ceasefire
ˈsiːsˈfaɪə