zawieść

kogoś disappoint, (rozczarować) disillusion sb

Zawiodłeś mnie.
You've disappointed me.
juːvˌdɪsəˈpɔɪntɪd miː
Wynik mnie bardzo zawiódł.
I was very disappointed by the outcome., The result was very disappointing for me.
aɪ wɒz ˈvεrɪˌdɪsəˈpɔɪntɪd baɪ ðiː ˈaʊtˌkʌmˌ ðə rɪˈzʌlt wɒz ˈvεrɪˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ fə miː
Zawiodłem się na tobie.
I am disappointed in you.
aɪ əmˌdɪsəˈpɔɪntɪd ɪn juː
Jeśli sprzęt nie zawiedzie...
Unless the equipment fails...
ʌnˈlεs ðiː ɪˈkwɪpmənt feɪlz