wybór

choice, (zestaw) selection

Nie miałem wyboru.
I had no choice.
aɪ hæd nəʊ tʃɔɪs
Dobry wybór.
You've made a good choice.
juːv meɪd ə gʊd tʃɔɪs
Dokonał właściwego wyboru.
He made the right choice.
hɪ meɪd ðə raɪt tʃɔɪs
Wybór należy do ciebie.
The choice is yours.
ðə tʃɔɪs ɪz jɔːz
Mają duży wybór...
They have a large selection of...
ðeɪ hæv ə lɑːdʒ sɪˈlεkʃən əv
dać komuś coś do wyboru
let sb choose, give sb a choice of sth
lεt tʃuːzˌ gɪv ə tʃɔɪs