wysiąść

z czegoś get off sth, (z samochodu) get out of sth, (zepsuć się) break down

Proszę wysiąść na ostatnim przystanku.
Get off at the terminus.
gεt ɒf æt ðə ˈtɜːmɪnəs
Chciał wysiąść z autobusu.
He wanted to get off the bus.
hɪ ˈwɒntɪd tə gεt ɒf ðə bʌs
Tuż po starcie w samolocie wysiadł silnik.
The jet's engine failed shortly after take-off.
ðə dʒεtz ˈεndʒɪn feɪld ˈʃɔːtlɪ ˈɑːftə teɪkɒf
Baterie wysiadły.
The batteries have gone flat., The batteries have died.
ðə ˈbætəriːz hæv gɒn flætˌ ðə ˈbætəriːz hæv daɪd