zamienić

coś (ex)change, (zastąpić) replace, (podmienić) swap sth

Zamienię mieszkanie na większe.
I'll exchange my apartment for a bigger one.
aɪl ɪksˈtʃeɪndʒ maɪ əˈpɑːtmənt fɔː ə bɪgə wʌn
Zamieniliśmy tylko parę słów.
We only had a quick chat., We just exchanged a few words.
wiː ˈəʊnlɪ hæd ə kwɪk tʃætˌ wiː dʒʌst ɪksˈtʃeɪndʒd ə fjuː wɜːdz
Zamieniam się w słuch.
I am all ears.
aɪ əm ɔːl ɪəz
Zamienię twoje życie w piekło.
I'll make your life hell.
aɪl meɪk jɔː laɪf hεl