spokojny

calm, serene, placid

Może pan być o to spokojny.
You can rest assured.
juː kən rεst əˈʃʊəd
Mówi spokojnym głosem.
She speaks in a calm voice.
ʃɪ spiːks ɪn ə kɑːm vɔɪs
Siedź spokojnie!
Sit still!
sɪt stɪl!
Spoko!
No problem!
nəʊ ˈprɒbləm!
Spokojnie tu.
It's quiet here.
ɪts ˈkwaɪət hɪə
Ocean Spokojny
the Pacific (Ocean)
ðə pəˈsɪfɪk (ˈəʊʃən)