między

between, (w otoczeniu, wśród) among(st)

To coś między komedią i tragedią.
It's something between a comedy and a tragedy.
ɪts ˈsʌmθɪŋ bɪˈtwiːn ə ˈkɒmɪdɪ ænd ə ˈtrædʒɪdɪ
Niech to pozostanie między nami.
It's just between you and me.
ɪts dʒʌst bɪˈtwiːn juː ænd miː
Jaka jest różnica między...?
What's the difference between...?
wɒts ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn?
między innymi
among others
əˈmʌŋ ˈʌðəz