świat

world

Zostali mistrzami świata.
They became world champions.
ðeɪ bɪˈkeɪm wɜːld ˈtʃæmpɪənz
Zwiedził kawał świata.
He has seen the world.
hɪ hæz siːn ðə wɜːld
To nie jest koniec świata.
It's not the end of the world.
ɪts nɒt ðiː εnd əv ðə wɜːld
Do odważnych świat należy.
Fortune favours the brave!, Who dares, wins., Faint heart never won fair lady!
ˈfɔːtʃən ˈfeɪvəz ðə breɪv!ˌ huː dεəzˌ wɪnzˌ feɪnt hɑːt ˈnεvə wɒn fεə ˈleɪdɪ!
Pieniądze rządzą światem.
Money makes the world go round., Money talks.
ˈmʌnɪ meɪks ðə wɜːld gəʊ raʊndˌ ˈmʌnɪ tɔːks
Za nic w świecie!
Not for all the tea in China.
nɒt fə ɔːl ðə tiː ɪn ˈtʃaɪnə
Świat jest mały.
It's a small world.
ɪts ə smɔːl wɜːld
Tego jeszcze świat nie widział!
That is unheard of!
ðæt ɪz ʌnˈhɜːd əv!
Przyszedł na świat... (urodził się)
He came into the world...
hɪ keɪm ˈɪntə ðə wɜːld
najwyższa góra na świecie
the world's highest mountain, the highest mountain in the world
ðə wɜːldz ˈhaɪəst ˈmaʊntɪnˌ ðə ˈhaɪəst ˈmaʊntɪn ɪn ðə wɜːld
iść aż na koniec świata
go to the end of the earth
gəʊ tə ðiː εnd əv ðiː ɜːθ
jak świat światem
as long as the world exists
əz lɒŋ əz ðə wɜːld ɪgˈzɪsts
koniec świata
the end of the world
ðiː εnd əv ðə wɜːld