połączyć

connect, link, (telefonicznie) put through

Połączono nas w pary.
We were divided into pairs.
wiː wɜː dɪˈvaɪdɪd ˈɪntə pεəz
Połączyły ich wspólne zainteresowania.
They shared the same interests.
ðeɪ ˈʃεəd ðə seɪm ˈɪntrɪsts
Połączył ich przypadek.
They were thrown together by accident., They were brought together by accident.
ðeɪ wɜː θrəʊn təˈgεðə baɪ ˈæksɪdəntˌ ðeɪ wɜː brɔːt təˈgεðə baɪ ˈæksɪdənt
połączyć siły z kimś
join forces with sb
dʒɔɪn fɔːsɪz