trud

effort, hardship

To był daremny trud.
It was a vain attempt.
ɪt wɒz ə veɪn əˈtεmpt
Zwyciężyła bez trudu.
She sailed to victory.
ʃɪ seɪld tə ˈvɪktərɪ
Z trudem oddycha.
He's breathing heavily.
hiːz ˈbriːðɪŋ ˈhεvɪlɪ
Z trudem wchodziliśmy pod górę.
We struggled uphill.
wiː ˈstrʌgld ˈʌpˈhɪl
Oszczędź sobie tego trudu.
Save yourself the trouble.
seɪv jɔːˈsεlf ðə ˈtrʌbl
Zadałem sobie sporo trudu, żeby...
I went to great pains to..., I took great pains to...
aɪ wεnt tə greɪt peɪnz təˌ aɪ tʊk greɪt peɪnz tə
z trudem
with great difficulty, (only) hardly
wɪθ greɪt ˈdɪfɪkltɪˌ (ˈəʊnlɪ) ˈhɑːdlɪ