zgłosić

coś komuś report (sth) to sb

Takie przypadki należy zgłaszać na policję.
Report such cases to the police., Notify the police of such cases.
rɪˈpɔːt sʌtʃ keɪsɪz tə ðə pəˈliːsˌ ˈnəʊtɪˌfaɪ ðə pəˈliːs əv sʌtʃ keɪsɪz
Proszę się jutro do mnie zgłosić.
Report to me tomorrow.
rɪˈpɔːt tə miː təˈmɒrəʊ
Kto się zgłasza? (w szkole)
Who wants to reply/answer?
huː wɒnts tə rɪˈplaɪ/ˈɑːnsə?
Czy ktoś zgłasza się na ochotnika?
(Are there) any volunteers?
(ɑː ðεə) ˈεnɪˌvɒlənˈtɪəz?
Zgłosiła się do wyścigu na dwie mile.
She entered for the two mile run.
ʃɪ ˈεntəd fə ðə tuː maɪl rʌn
Nikt nie zgłosił się po znalezione rzeczy.
No one claimed the found property.
nəʊ wʌn kleɪmd ðə faʊnd ˈprɒpətɪ
Zgłosiłem się na ochotnika do...
I volunteered for...
aɪˌvɒlənˈtɪəd fə