cieszyć się

be pleased/glad, enjoy

Cieszę się, że cię widzę.
I'm glad to see you., It's good to see you.
aɪm glæd tə siː juːˌ ɪts gʊd tə siː juː
Cieszył się, że...
He was happy that..., He was glad that...
hɪ wɒz ˈhæpɪ ðætˌ hɪ wɒz glæd ðæt
Cieszę się, że mam to już z głowy. (obowiązek itp.)
I'm glad to have it off my hands.
aɪm glæd tə hæv ɪt ɒf maɪ hændz
Ciągle cieszy się dobrym zdrowiem.
He still enjoys good health.
hɪ stɪl ɪnˈdʒɔɪz gʊd hεlθ
Cieszy się z...
He's glad about..., He's happy about...
hiːz glæd əˈbaʊtˌ hiːz ˈhæpɪ əˈbaʊt
cieszyć się dobrym zdrowiem
enjoy good health
ɪnˈdʒɔɪ gʊd hεlθ
cieszyć się jak dziecko
be like a child in a sweet shop, be (as) pleased as Punch
biː laɪk ə tʃaɪld ɪn ə swiːt ʃɒpˌ biː (əz) pliːzd əz pʌntʃ