miło

nicely

To miło z pana strony.
That's very nice of you.
ðæts ˈvεrɪ naɪs əv juː
Byłem mile zaskoczony.
I was pleasantly surprised.
aɪ wɒz ˈplεzntlɪ səˈpraɪzd
Dali jej odczuć, że nie jest mile widziana.
They made her feel unwelcome.
ðeɪ meɪd hə fiːl ʌnˈwεlkəm
Każdy pomysł jest mile widziany.
Any suggestion is welcome.
ˈεnɪ səˈdʒεstʃən ɪz ˈwεlkəm
Miło było was zobaczyć.
It was good seeing/to see you.
ɪt wɒz gʊd ˈsiːɪŋ/tə siː juː
Bardzo mi miło.
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do.
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ
Zajadał aż miło.
He was eating heartily.
hɪ wɒz ˈiːtɪŋ ˈhɑːtɪlɪ
Miło było was poznać.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Będzie mi/Byłoby mi miło...
I'll/I would be delighted to...
aɪl/aɪ wʊd biː dɪˈlaɪtɪd tə