użytek

use

tylko na (mój) własny użytek
for (my) personal use only
fə (maɪ) ˈpɜːsənl juːs ˈəʊnlɪ
tylko do użytku zewnętrznego
for external use only
fə ɪkˈstɜːnl juːs ˈəʊnlɪ
butelki jednorazowego użytku
disposable bottles
dɪˈspəʊzəbl ˈbɒtlz