inaczej

in a different way/manner, differently, otherwise

Inaczej się nie da.
There is no other way.
ðεə ɪz nəʊ ˈʌðə weɪ
Spróbuj inaczej.
Try it in a different way.
traɪ ɪt ɪn ə ˈdɪfərənt weɪ
Są traktowani inaczej niż...
They are treated differently from...
ðeɪ ɑː triːtɪd ˈdɪfərəntlɪ frɒm
jeśli nie podano inaczej
unless otherwise stated
ʌnˈlεs ˈʌðəˌwaɪz ˈsteɪtɪd
inaczej mówiąc
in other words
ɪn ˈʌðə wɜːdz
inaczej (zwany)
alias
ˈeɪlɪəs
Daj mi to, bo inaczej...
Give it to me or else...
gɪv ɪt tə miː ɔː εls