wciąż

still

Wciąż mi tym zawraca głowę.
He keeps bothering me with it.
hɪ kiːps ˈbɒðərɪŋ miː wɪθ ɪt
Wciąż jest jeszcze panną.
She is still single.
ʃɪ ɪz stɪl ˈsɪŋgl
Ale to wciąż nie jest powód, żeby ją bić.
But that's still no reason to beat her.
bət ðæts stɪl nəʊ ˈriːzn tə biːt hə
Ja wciąż nie rozumiem, dlaczego...
I still don't understand why...
aɪ stɪl dəʊntˌʌndəˈstænd waɪ