zdjąć

take off, (z góry) take down

Możesz to zdjąć z tej półki?
Can you reach it down from the shelf?
kən juː riːtʃ ɪt daʊn frɒm ðə ʃεlf?
Zdejmij nogi ze stołu.
Take your feet off the table.
teɪk jɔː fiːt ɒf ðə ˈteɪbl
Proszę nie zdejmować okularów.
Keep your glasses on., Don't take off your glasses.
kiːp jɔː ˈglɑːsɪz ɒnˌ dəʊnt teɪk ɒf jɔː ˈglɑːsɪz
Zdjęła sweter.
She took her sweater off.
ʃɪ tʊk hə ˈswεtə ɒf
Nie zdejmuj tego.
Keep it on., Don't take it off.
kiːp ɪt ɒnˌ dəʊnt teɪk ɪt ɒf