radość

joy, delight, pleasure

Z jej oczu biła radość.
Her eyes gleamed with joy.
hə aɪz gliːmd wɪθ dʒɔɪ
Dzieci są moją jedyną radością.
Children are my only joy.
ˈtʃɪldrən ɑː maɪ ˈəʊnlɪ dʒɔɪ
Sprawiło mi to radość.
It made me happy.
ɪt meɪd miː ˈhæpɪ
Ku mojej wielkiej radości...
To my delight...
tə maɪ dɪˈlaɪt
skakać/płakać z radości
jump/cry for joy
dʒʌmp/kraɪ fə dʒɔɪ