wzajemnie

each other, one another, mutually

Pomagamy sobie wzajemnie.
We help each other.
wiː hεlp iːtʃ ˈʌðə
Uzupełniają się wzajemnie.
They complement each other.
ðeɪ ˈkɒmplɪˌmεnt iːtʃ ˈʌðə
Miło mi pana/panią poznać. – Wzajemnie!
Nice to meet you. – You too./Same here!
naɪs tə miːt juː - juː tuː/seɪm hɪə!
Udanego weekendu! – Wzajemnie!
Have a nice weekend! – Thanks, you too!
hæv ə naɪsˌwiːkˈεnd! - θæŋksˌ juː tuː!