bieg

1(bieganie) run, (przebieg) course, (stopniowy rozwój) progress

Zostaw sprawy swojemu biegowi.
Let nature take its course.
lεt ˈneɪtʃə teɪk ɪts kɔːs
Z biegiem czasu...
As time passes...
əz taɪm pɑːsɪz
nadać sprawom bieg
set/put the wheels in motion
sεt/pʊt ðə wiːlz ɪn ˈməʊʃən
z biegiem czegoś
during sth, in the course of sth
ˈdjʊərɪŋˌ ɪn ðə kɔːs
z biegiem lat/wieków
in/over the course of years/centuries
ɪn/ˈəʊvə ðə kɔːs əv jɪəz/ˈsεntʃərɪz

2(w samochodzie) gear

Zmień bieg!
Change/(AmE) Shift gears.
tʃeɪndʒ/ʃɪft gɪəz
Wrzuć wyższy/niższy bieg!
Change up/down.
tʃeɪndʒ ʌp/daʊn
pierwszy/drugi bieg
first/second gear
fɜːst/ˈsεkənd gɪə