przekroczyć

coś exceed, (uprawnienia) overstep, go beyond sth

Kiedy przekroczymy granicę?
When are we going to cross the border?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə krɒs ðə ˈbɔːdə?
Przekroczył swoje kompetencje.
He exceeded his authority.
hɪ ɪkˈsiːdɪd hɪz ɔːˈθɒrɪtɪ
To przekracza wszelkie granice!
This is too much!, This has gone too far!
ðɪs ɪz tuː mʌtʃ!ˌ ðɪs hæz gɒn tuː fɑː!