wyjaśnić

coś komuś explain, (form.) explicate sth to sb, (form.) clarify sth

Wyjaśnię to państwu na przykładzie.
I'm going to explain it to you with an example.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ɪkˈspleɪn ɪt tə juː wɪθ ən ɪgˈzɑːmpl
Już mu to wyjaśniłeś?
Have you explained it to him?
hæv juː ɪkˈspleɪnd ɪt tə hɪm?
Zagadka się wyjaśniła.
The mystery was explained.
ðə ˈmɪstərɪ wɒz ɪkˈspleɪnd
Trudno to wyjaśnić.
It's hard to explain.
ɪts hɑːd tə ɪkˈspleɪn