słowo

word

Nie pamiętam ani słowa.
I don't remember a (single) word.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə ə (ˈsɪŋgl) wɜːd
Brak mi słów.
Words fail me.
wɜːdz feɪl miː
Nikomu ani słowa!
Keep mum!, Mum is the word!
kiːp mʌm!ˌ mʌm ɪz ðə wɜːd!
To (są) puste słowa.
It's all empty talk., It's all (idle) words.
ɪts ɔːl ˈεmptɪ tɔːkˌ ɪts ɔːl (ˈaɪdl) wɜːdz
Masz moje słowo.
I give you my word., Promise.
aɪ gɪv juː maɪ wɜːdˌ ˈprɒmɪs
Mam dość ograniczony zasób słów.
My vocabulary is rather limited.
maɪ vəˈkæbjʊlərɪ ɪz ˈrɑːðə ˈlɪmɪtɪd
Wyszła bez słowa.
She left without a word.
ʃɪ lεft wɪˈðaʊt ə wɜːd
Powtarzam to słowo w słowo.
I'm repeating it word for word.
aɪm rɪˈpiːtɪŋ ɪt wɜːd fə wɜːd
Święte słowa!
You can say that again., I'll drink to that!
juː kən seɪ ðæt əˈgεnˌ aɪl drɪŋk tə ðæt!
Możesz szepnąć za mną słówko?
Can you put in a word for me?
kən juː pʊt ɪn ə wɜːd fə miː?
Nie łapcie mnie za słówka.
Don't take me at my word.
dəʊnt teɪk miː æt maɪ wɜːd
Moje słowo tu nic nie znaczy.
I have no say here.
aɪ hæv nəʊ seɪ hɪə
Dotrzymali słowa.
They kept their word., They were true to their word.
ðeɪ kεpt ðεə wɜːdˌ ðeɪ wɜː truː tə ðεə wɜːd
Nie dotrzymał słowa.
He broke his word.
hɪ brəʊk hɪz wɜːd
słowo w słowo (powtarzać itp.)
word for/by word
wɜːd fə/baɪ wɜːd
mieć w jakiejś sprawie ostatnie słowo
have the final say in sth, have the last word in sth
hæv ðə ˈfaɪnl seɪˌ hæv ðə lɑːst wɜːd
jednym słowem...
in a word...
ɪn ə wɜːd
innymi słowy...
in other words...
ɪn ˈʌðə wɜːdz