wysadzić

drop off, (w powietrze) blow up

Wysadź mnie tam.
Drop me over there.
drɒp miː ˈəʊvə ðεə
Terroryści wysadzili w powietrze kilka samochodów.
The terrorists blew up a few cars.
ðə ˈtεrərɪsts bluː ʌp ə fjuː kɑːz