założyć się

o coś bet sth, wager

Założę się z tobą o 20 euro, że...
I will bet you 20 euros that...
aɪ wɪl bεt juː ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊz ðæt
Założę się, że...
I'll wager that..., I bet that...
aɪl ˈweɪdʒə ðætˌ aɪ bεt ðæt
Chcesz się założyć?
Do you want a/to bet?
dʊ juː wɒnt ə/tə bεt?