zwykle

usually, ordinarily, normally

O której zwykle wstajesz?
What time do you usually get up?
wɒt taɪm dʊ juː ˈjuːʒʊəlɪ gεt ʌp?
Spotkamy się jak zwykle.
We'll meet as usual.
wiːl miːt əz ˈjuːʒʊəl
Przyjeżdżają tutaj zwykle obcokrajowcy.
Mostly foreigners come here.
ˈməʊstlɪ ˈfɒrɪnəz kʌm hɪə
Siadam zwykle z przodu.
I usually sit in the front.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ sɪt ɪn ðə frʌnt
Zrobimy to jak zwykle.
We will do it as usual.
wiː wɪl dʊ ɪt əz ˈjuːʒʊəl
Zwykle jadam poza domem.
I usually eat out., I usually dine out.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ iːt aʊtˌ aɪ ˈjuːʒʊəlɪ daɪn aʊt
Tę chorobę leczy się zwykle...
This disease is usually treated with...
ðɪs dɪˈziːz ɪz ˈjuːʒʊəlɪ triːtɪd wɪθ