ubrać, ubierać

coś put sth on, kogoś dress sb

Proszę się ubrać.
Get dressed.
gεt drεst
Nie wiem, w co mam się ubrać.
I don't know what to wear.
aɪ dəʊnt nəʊ wɒt tə wεə
Zaczekaj, aż się ubiorę.
Let me get dressed., Wait for me to get dressed.
lεt miː gεt drεstˌ weɪt fə miː tə gεt drεst
Właśnie się ubiera.
She is getting dressed.
ʃɪ ɪz gεtɪŋ drεst
Był ubrany w mundur.
He was dressed in a uniform.
hɪ wɒz drεst ɪn ə ˈjuːnɪˌfɔːm
Powinieneś się elegancko ubrać.
You should dress decently.
juː ʃʊd drεs ˈdiːsntlɪ
ubrać się
dress (osf), get dressed
drεsˌ gεt drεst
ubrać choinkę
decorate the Christmas tree
ˈdεkəˌreɪt ðə ˈkrɪsməs triː