przedstawić

komuś kogoś introduce, present sb to sb, acquaint sb with sb

Nie przedstawiono nas sobie.
We haven't been introduced.
wiː ˈhævnt bɪnˌɪntrəˈdjuːst
Przedstawię go państwu.
I will introduce you to him.
aɪ wɪlˌɪntrəˈdjuːs juː tə hɪm
Nie trzeba go przedstawiać.
He needs no introduction.
hɪ niːdz nəʊˌɪntrəˈdʌkʃən