dostać się

gdzieś get swh, reach sth

Nie mogę się dostać do środka.
I can't get inside.
aɪ kɑːnt gεtˌɪnˈsaɪd
Nie dostał się do pierwszej dziesiątki.
He didn't make it into the top ten.
hɪ ˈdɪdnt meɪk ɪt ˈɪntə ðə tɒp tεn
Dostał się do grona najpoważniejszych kandydatów.
He was shortlisted.
hɪ wɒz ˈʃɔːtˌlɪstɪd
Nie dostał się na studia.
He didn't get into college.
hɪ ˈdɪdnt gεt ˈɪntə ˈkɒlɪdʒ