fałszywy

false, (podrobiony) counterfeit

Podążają fałszywym tropem.
They are on a false lead.
ðeɪ ɑː ɒn ə fɔːls liːd
To był fałszywy alarm.
It was a false alarm.
ɪt wɒz ə fɔːls əˈlɑːm
Posługiwał się fałszywymi dokumentami.
He was using a false ID.
hɪ wɒz juːzɪŋ ə fɔːlsˌaɪˈdiː
pod fałszywym nazwiskiem
under a false name
ˈʌndə ə fɔːls neɪm
na podstawie fałszywych zarzutów...
on false charges...
ɒn fɔːls tʃɑːdʒɪz