wynosić się

get out

Wynoś się wreszcie!
Be off!, Be gone!, Get lost!
biː ɒf!ˌ biː gɒn!ˌ gεt lɒst!
Wynoś się z mojego pokoju.
Get out of my room.
gεt aʊt əv maɪ ruːm
Spakuj manatki i wynoś się.
Pack (up) your stuff and get out.
pæk (ʌp) jɔː stʌf ænd gεt aʊt
Wynośmy się stąd!
Let's get (the hell) out of here!
lεts gεt (ðə hεl) aʊt əv hɪə!